Kayıt İçin Ne Yapmalıyım?

 

Yurt dışından beraberimde getirmiş olduğum cihazımı kayıt ettirmek için ne yapmalıyım? 

 
                                                                        

MCKS Hakkında

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) 15.08.2014 tarihli R.G.173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzüğün içerdiği kuralları yerine getirmek amacı ile 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca kurulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından kurulan bir sistemdir. MCKS sistemi, “Elektronik kimlik bilgisini sahip cihazların (IMEI’li chazların-cep telefonların, sim kartla çalışan diğer tüm cihazların) kayıt altına alınması ve kaçak, kayıp, çalıntı veya klonlanmış/değiştirilmiş IMEI’ye sahip cihazların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısının kesilmesi” amacıyla kurulmuştur.