Üniversitelerin temel görevi sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir ortamda öğrencilerine nitelikli eğitim vermektir. Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, odağına siz öğrencilerimizi alarak sizlere destek vermek üzere kurulmuştur. Amacımız akademik çalışmaların yanı sıra entelektüel bilgiye ve yaşam görüşüne sahip, toplumsal ve kişisel gelişime emek veren, iş birlikçi, birbirine bağlı, kurumsal aidiyeti yüksek öğrenciler topluluğu oluşumuna katkıda bulunmaktır. Sizlerin karşı karşıya kaldığınız her durumda çözüm odaklı olmayı; idari ve akademik beklentilerinizi üniversite yönetimine aktarmada bir köprü görevi üstlenmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrenci Dekanlığının varlık nedeni KİU bünyesindeki tüm birimler ile iş birliği halinde öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yönelik programlar geliştirip uygulamak, eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri akademik ve idari sorunlara çözüm aramak, Türkiye’de staj yapacak öğrencilerimizin staj sigortası işlemlerini gerçekleştirmek, sosyal ve kültürel gelişimleri için gereken olanakların yaratılabilmesine destek olmaktır. Öğrenci Dekanlığı siz değerli öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanı sıra kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimini de destekleyen çalışmalar yürütmekte, hem üniversite yaşamının zorlukları ile başa çıkmanızda hem de mezuniyetinizden sonraki kariyer gelişim basamaklarında sizlere yardımcı olmakta, öğrenci memnuniyetinin maksimum düzeyde olmasını hedeflemektedir.

Öğrenci Dekanlığı