KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ

ORY 100 Üniversite Hayatına Giriş

ORY 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni kayıt yaptıran ön lisans ve lisans öğrencilerinin Kıbrıs İlim Üniversitesini, üniversite hayatını sosyal-kültürel ve akademik yönleriyle daha iyi tanıması ve öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması konularını kapsamaktadır. ORY 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, kredisiz zorunlu bir derstir. Bu dersi öğrenciler, ilk kayıt yaptığı yarıyılda almak zorundadır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılarında kayıt olan lisans ve önlisans öğrencilerimiz, ders kaydı yaparken ORY 100 Üniversite Hayatına Giriş dersini de seçmeleri gerekmektedir. Bu ders seçimi ve kayıt işlemlerinin sorumluluğu öğrencilere, bunun takip sorumluluğu ise Koordinatörlüğe aittir.

ORY 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi kapsamında, öğrencilerin katılması zorunlu olan 10 etkinlik vardır. 10 etkinliğe katılmış olan öğrenci başarılı sayılır. Herhangi bir sebepten katılamayan öğrenci ise sonraki yarıyıl katılmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler, Koordinatörlük tarafından Topluma Hizmet Uygulamasında görevlendirilir. Harf notu uygulaması Koordinatörlük tarafından yapılır ve not dökümüne (transcript) yazılır.

 

SEMİNERLER

PUAN

Bölümüm Hakkında Bilgi

2

Öğrenci İşleri / Öğrenci Muhasebesi

2

Bilgi İşlem / KİÜS Sistemi

2

Notlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

2

Kütüphanemizi Tanıyalım

2

Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikler

2

Ada Kültürü

2

Ada’ya Uyum

2

Girne’yi Tanıyalım

2

Welcome Party’ Katılımı

2

ORY 100 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Yönergeleri için tıklayınız.

CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY

ORY 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE

ORY 100 Introduction to University Life course covers the topics of new registered associate and undergraduate students getting to know Cyprus Science University, university life with its social-cultural academic aspects and adapting students to university life. ORY 100 Introduction to University Life course is a non-credit compulsory course. Students must take this course in the first semester they register.

Undergraduate and associate degree students enrolled in the 2022-2023 academic year must also choose ORY 100 Introduction to University Life course when registering. Responsibility for this course selection and registration process belongs to the students, while the responsibility for follow-up belongs to the Coordinator. Within the scope of the ORY 100 Introduction to University Life course, there are 10 activities that students must attend.

Grading is done upon completion of 10 compulsory activities in total. A student who has participated in 10 activities is considered successful. A student who cannot attend the activities for any reason has to attend the next semester. Students who do not fulfill these requirements are assigned to the community service practice by the Coordinator. The letter grade application is made by the Coordinator and is written on the transcript.

 

SEMINARS

POINTS

Information about the Department

2

Student affairs / Student accounting

2

IT / CSU System

2

Grades and Evaluation System

2

Get to Know Our Library

2

Student Clubs and Activities

2

Culture of the Island

2

Adaptation to the Island

2

Discovering Kyrenia

2

Welcome Party

2